Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Promocje
SLEEP GLYCOLIC™ 30 ml
SLEEP GLYCOLIC™ 30 ml

180,00 zł

Cena regularna: 222,00 zł

Najniższa cena: 222,00 zł
szt.
NOURISHING BODY CREAM™ 250 ml
NOURISHING BODY CREAM™ 250 ml

110,00 zł

Cena regularna: 153,00 zł

Najniższa cena: 153,00 zł
szt.
Medik8 - Clarity Peptides 30ml
Medik8 - Clarity Peptides 30ml

190,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
EYES & LIPS MICELLAR CLEANSE™ 30 ml
EYES & LIPS MICELLAR CLEANSE™ 30 ml

30,00 zł

Cena regularna: 51,00 zł

Najniższa cena: 51,00 zł
szt.
HYDR8 B5 INTENSE™ 8 ml
HYDR8 B5 INTENSE™ 8 ml

80,00 zł

Cena regularna: 114,00 zł

Najniższa cena: 114,00 zł
szt.
MICELLAR MOUSSE™ 40 ml
MICELLAR MOUSSE™ 40 ml

40,00 zł

Cena regularna: 57,00 zł

Najniższa cena: 57,00 zł
szt.
SURFACE RADIANCE CLEANSE™ 40 ml
SURFACE RADIANCE CLEANSE™ 40 ml

40,00 zł

Cena regularna: 51,00 zł

Najniższa cena: 51,00 zł
szt.
Regulamin

 

Sklep internetowy Sklep Bliss - Akcesoria PMU i Tattoo - Kosmetyki Profesjonalne działający pod adresem bliss4pro.pl prowadzony jest przez: Bliss Studio Kosmetyki Profesjonalnej i Makijażu Permanentnego Katarzyna Kołbon, z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, przy ul: Krańcowej 14. NIP 734 341 12 78, REGON 123002587.

Definicje słów kluczowych                                                                            

W treści niniejszego regulaminu użyto szereg określeń i definicji, poniżej wyjaśniono ich znaczenie:
-Klient – każda osoba, która zawarła transakcję na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Bliss Store
-Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Bliss Studio
-Bliss – sprzedawca, Firma Bliss Studio Kosmetyki Profesjonalnej i Makijażu Permanentnego Katarzyna Kołbon, ul: Krańcowa 14 33-300 Nowy Sącz
-Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem,
-Firma – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Klientem, która Zamawia Towar w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienia i ich wysyłka

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego w dni robocze (poniedziałek piątek).
Zamówienia są wysyłane następnego dnia roboczego po warunkiem, że towar jest na magazynie Bliss, wpłata zostanie zaksięgowana na koncie firmowym lub klient wybierze przesyłkę ‘za pobraniem’.
Zmiany w złożonym zamówieniu Klient może dokonać tylko i wyłącznie przed jego wysyłką. Zmiany zamówień już wysłanych nie są możliwe.
Jeżeli zamówienie nie może zostać wysłane w dniu następnym Bliss zobowiązuje się do powiadomienia o tym Klienta.
Towar do Klienta jest dostarczany przez firmę kurierską. Można zamówić dostawę na podany adres lub też do wybranego paczkomatu. Można go także odebrać osobiście w siedzibie Bliss. Czas w jakim firma kurierska dostarcza przesyłkę to zazwyczaj jeden dzień roboczy. 
Na każdy zakupiony towar wystawiamy paragon lub fakturę. 

Płatność za zamówienie 

Zapłaty za zamówienie wysyłkowe można dokonywać w następujący sposób:

- pobranie - odbiorca płaci podczas odbioru towaru, kurierowi lub w paczkomacie – wówczas do kosztów zamówienia zostanie doliczony koszt przesyłki za pobraniem

- przelewy on-line - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

- gotówka - w przypadku odbioru osobistego z siedziby firmy 


Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty bez uprzedzenia.
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Bliss zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (istnieją uzasadnione wątpliwości co do osoby Klienta, zamówienia nie udało się potwierdzić, Klient nie przestrzega zasad Regulaminu, zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych).

Zwrot towaru

Osoby fizyczne

Konsumentowi (tj. osobie fizycznej, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez  Konsumenta Towaru.
Zgłoszenie w formie mail, proszę przesłać na adres kontakt@bliss-studio.pl. Konsument powinien odesłać zwracany towar na własny koszt w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
Bliss po otrzymaniu zwracanego towaru zwróci w ciągu 10 dni kwotę zapłaconą za towar w sposób wskazany w formularzu reklamacji.

Firmy

Bliss przyjmuje zwroty również od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, zasady zwrotów są takie same jak w przypadku osób fizycznych z wyjątkiem terminów, które wynoszą:
-czas na zgłoszenie zwrotu i przesłanie zgłoszenia – 2 dni od otrzymania towaru
-czas na odesłanie towaru – 5 dni od wysłania zgłoszenia
-czas na zwrot należności za towar – 10 dni od otrzymania potwierdzonej kopii faktury korygującej.

Reklamacja towaru 

Bliss jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Bliss nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Klientowi rzeczy wolnej od wad.

Bliss odpowiada względem Klienta, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Klienta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i następne kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.

Reklamacja – zgłoszenie Konsumenta, kierowane do Bliss dotyczące wady fizycznej lub prawnej rzeczy, którą kupił w Sklepie Internetowym. W zgłoszeniu tym Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient ma obowiązek zgłosić wadę niezwłocznie (do 7 dni) po otrzymaniu Zamówienia.

Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres kontakt@bliss-studio.pl

Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:

  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, przy czym Bliss jest obowiązany wymieć Produkt na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta albo
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba, że Bliss niezwłocznie i bez nadmiernych dolegliwości dla klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Bliss albo Bliss nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wraz ze złożoną reklamacją zdjęcie rzeczy wadliwej (uszkodzonego produktu) oraz zdjęcie paragonu, a na wyraźne żądanie Bliss – zwrócić wadliwy produkt na adres Bliss celem umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska, co do zasadności żądania. Koszty tego dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Bliss ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji (przy użyciu formularza reklamacji lub nie) zawierającej żądania Klienta, ustosunkować się do złożonej reklamacji.

Jeżeli Bliss nie ustosunkuje się ww. terminie do żądania Konsumenta, uznaje się, że Bliss uznał jego roszczenie za zasadne.

Dane osobowe i ich przetwarzanie 

Administrator Danych

 1. Administratorem danych jest Bliss Studio Kosmetyki Profesjonalnej i Makijażu Permanentnego Katarzyna Kołbon, z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, przy ul: Krańcowej 14. NIP 734 341 12 78, REGON 123002587.

 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
 2. Wszystkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane poufne, nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych.


Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych jest Bliss Studio Kosmetyki Profesjonalnej i Makijażu Permanentnego Katarzyna Kołbon ul: Krańcowa 14 Nowy Sącz 33-300. Jeżeli posiadasz Konto na naszych stronach, to przetwarzane są Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z: przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną polityką prywatności, celem jest nawiązywanie oraz kształtowanie treści Umowy jej zmiany, bądź rozwiązania oraz realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w tym newsletter, przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności.
 3. Masz prawo dostępu do swoich danych, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu.
 4. W tym celu należy się skontaktować drogą elektroniczną z kontakt@bliss-studio.pl
 5. Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.
 6. Cel przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy.

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz (pełnego korzystania z naszych platform) , w tym dokonywania transakcji i płatności.
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

 • monitorowanie Twojej aktywności;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, handlowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 1. Istnieje możliwość przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
 2. Zgodnie z przepisami usunięcie danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Dzięki wdrożonej pseudonimizacji, kontroli dostępu oraz szyfrowania danych minimalizujemy skutki ewentualnych naruszeń danych.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:
Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.bliss-studio.pl
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.Postanowienia Końcowe 

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bliss.
Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta
przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl